Bài 1 trang 44 sgk Vật Lí lớp 10

Mục lục nội dung

Hướng dẫn giải bài tập Lý 10 - Đáp án bài 1 trang 44 sách giáo khoa Vật lí lớp 10 phần Cơ học, chương 1 - Động học chất điểm.

Đề bài

Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0.001 s để đo n lần thời gian rơi tự do của một vật bắt đầu từ điểm A (vA = 0) đến điểm B, kết quả cho trong Bảng 7.1.

Hãy tính thời gian rơi trung bình, sai số ngẫu nhiên, sai số dụng cụ và sai số phép đo thời gian: Phép đo này trực tiếp hay gián tiếp? Nếu chỉ đo 3 lần (n = 3) thì kết quả đo bằng bao nhiêu?

Bảng 7.1

Đáp án bài 1 trang 44 sgk Vật Lý lớp 10

Đáp án bài 1 trang 44 sgk Vật lí lớp 10


Đáp án bài 1 trang 44 sgk Vật Lý lớp 10
Đáp án bài 1 trang 44 sgk Vật Lý lớp 10
 

» Tham khảo thêm: Bài 2 trang 44 SGK Vật lí lớp 10

Cập nhật ngày 01/09/2020 - Tác giả: Tâm Phương
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM