Đáp án bài 10 trang 22 sgk Vật Lý lớp 10

Xuất bản ngày 31/07/2018

Xác định tính chính xác trong thông tin được đưa ra trong các khẳng định cụ thể

Mục lục nội dung

Đề bài

Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều Đáp án bài 10 trang 22 sgk Vật Lý lớp 10 thì
A. v luôn luôn dương.
B. a luôn luôn dương.
C. a luôn luôn cùng dấu với v.
D. a luôn luôn ngược dấu với v.
Chọn đáp án đúng.

Đáp án

Vậy chọn  C.
Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều Đáp án bài 10 trang 22 sgk Vật Lý lớp 10 thì a luôn luôn cùng dấu với v.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM