Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 tỉnh Bình Định

Xuất bản ngày 24/06/2022 - Tác giả: Anh Đức

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 được Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định thông báo nhanh và chích xác nhất, đẩy đủ các trường Trung Học Phổ Thông trên địa bàn.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Bình Định năm học 2022 - 2023 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Bình Định.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Định

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Bình Định năm 2022 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.

Điểm chuẩn lớp 10 công lập năm 2022 tỉnh Bình Định

Trường THPT NV1 NV2
THPT Quốc Học Quy Nhơn 28,25 23
THPT Trưng Vương 21  
THPT Hùng Vương 18  
THPT số 1 Tuy Phước 15  
THPT số 2 Tuy Phước 16  
THPT số 3 Tuy Phước 17  
THPT Nguyễn Diêu 16  
THPT Quang Trung 14,75  
THPT Tây Sơn 18  
THPT Võ Lai 17,5  
THPT số 1 An Nhơn 18,75  
THPT số 2 An Nhơn 17  
THPT số 3 An Nhơn 17,5  
THPT Hòa Bình 15,5  
THPT số 1 Phù Cát 19,75  
THPT số 2 Phù Cát 16  
THPT số 3 Phù Cát 17,75 10,75
THPT Ngô Lê Tân 18  
THPT Nguyễn Hữu Quang 10,75  
THPT số 1 Phù Mỹ 22,25  
THPT số 2 Phù Mỹ 21,75  
THPT An Lương 20  
THPT Mỹ Thọ 20,5  
THPT Tăng Bạt Hổ 19,5  
THPT Nguyễn Trân 24,5  
THPT Nguyễn Du 21,25  
THPT Lý Tự Trọng 23,5  
THPT Hoài Ân 17,75 12,25
THPT Võ Giữ 15,5  
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 12,25  
THPT Trần Quang Diệu 15,25  
THPT Nguyễn Hồng Đạo 15,75  

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 THPT Chu Văn An

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 26
Chuyên Toán Tin 25
Chuyên Lý 25,75
Chuyên Hóa 25,25
Chuyên Văn 31
Chuyên Anh 29,25
Chuyên Sinh 25
Không chuyên 23,5

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022THPT chuyên Lê Quý Đôn

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 28,75
Chuyên Toán Tin 29,75
Chuyên Lý 28,25
Chuyên Hóa 30,15
Chuyên Văn 32,75
Chuyên Anh 32,5
Chuyên Sinh 24,75
Không chuyên 25,25

Nguồn: Page Quy Nhơn

➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Bình Định

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 tại Bình Định

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Định

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Định công lập

Trường THPT NV1
THPT Quốc Học Quy Nhơn 28.75
THPT Trưng Vương 22
THPT Hùng Vương 17.5
THPT số 1 Tuy Phước 16.75
THPT số 2 Tuy Phước 16.25
THPT số 3 Tuy Phước 19.5
THPT Nguyễn Diêu 15.25
THPT Quang Trung 16.25
THPT Tây Sơn 17.00
THPT Võ Lai 15.5
THPT số 1 An Nhơn 19.5
THPT số 2 An Nhơn 18.25
THPT số 3 An Nhơn 16.25
THPT Hòa Bình 15.5
THPT số 1 Phù Cát 20.5
THPT số 2 Phù Cát 17.5
THPT số 3 Phù Cát 17.5
THPT Ngô Lê Tân 18.00
THPT Nguyễn Hữu Quang 10.00
THPT số 1 Phù Mỹ 23.5
THPT số 2 Phù Mỹ 23.25
THPT An Lương 19.5
THPT Mỹ Thọ 21.25
THPT Tăng Bạt Hổ 19.25
THPT Nguyễn Trân 25.5
THPT Nguyễn Du 22.25
THPT Lý Tự Trọng 23.75
THPT Hoài Ân 17.5
THPT Võ Giữ 15.75
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 12.75
THPT Trần Quang Diệu 15.5
THPT Nguyễn Hồng Đạo 16.5

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 THPT Chu Văn An

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 27.5
Chuyên Toán Tin 22.5
Chuyên Lý 23.5
Chuyên Hóa 24.5
Chuyên Văn 27.5
Chuyên Anh 29.25
Chuyên Sinh 24.25
Không chuyên 22

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 THPT chuyên Lê Quý Đôn

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 30
Chuyên Toán Tin 23.5
Chuyên Lý 27.75
Chuyên Hóa 31.25
Chuyên Văn 27.25
Chuyên Anh 32.75
Chuyên Sinh 27.5
Không chuyên 25.5

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Định

New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Bình Định năm 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định công bố chính thức.

THPT chuyên Chu Văn An

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 30
Chuyên Toán Tin 26
Chuyên Lý 26,75
Chuyên Hóa 24,5
Chuyên Văn 33,5
Chuyên Anh 29,5
Chuyên Sinh 22,75
Không chuyên 23

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 29
Chuyên Toán Tin 25
Chuyên Lý 26
Chuyên Hóa 33,25
Chuyên Văn 34,75
Chuyên Anh 37
Chuyên Sinh 28,5
Không chuyên 28,25

Điểm chuẩn các trường công lập trên địa bàn

Trường THPT Điểm chuẩn
THPT Quốc Học Quy Nhơn 32,00
THPT Trưng Vương 24,25
THPT Hùng Vương 18,25
THPT số 1 Tuy Phước 20,25
THPT số 2 Tuy Phước 18,25
THPT số 3 Tuy Phước 21,50
THPT Nguyễn Diêu 17,00
THPT Quang Trung 18,00
THPT Tây Sơn 17,50
THPT Võ Lai 18,25
THPT số 1 An Nhơn 21,25
THPT số 2 An Nhơn 21,00
THPT số 3 An Nhơn 18,00
THPT Hòa Bình 18,00
THPT số 1 Phù Cát 23,75
THPT số 2 Phù Cát 16,50
THPT số 3 Phù Cát 18,25
THPT Ngô Lê Tân 16,75
THPT Nguyễn Hữu Quang 9,25
THPT số 1 Phù Mỹ 25,00
THPT số 2 Phù Mỹ 25,25
THPT An Lương 21,25
THPT Mỹ Thọ 22,00
THPT Tăng Bạt Hổ 22,00
THPT Nguyễn Trân 26,75
THPT Nguyễn Du 25,00
THPT Lý Tự Trọng 26,75
THPT Hoài Ân 17,50
THPT Võ Giữ 19,50
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 10,00
THPT Trần Quang Diệu 16,75
THPT Nguyễn Hồng Đạo 16,75

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định 2019

THPT chuyên Chu Văn An

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 32,00
Chuyên Toán Tin 25,00
Chuyên Lý 25,25
Chuyên Hóa 28,25
Chuyên Văn 32,50
Chuyên Anh 31,00
Chuyên Sinh 21,50
Không chuyên 24,00

THPT chuyên Lê Qúy Đôn

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 33,50
Chuyên Toán Tin 29,25
Chuyên Lý 26,50
Chuyên Hóa 33,00
Chuyên Văn 35,25
Chuyên Anh 36,00
Chuyên Sinh 24,25
Không chuyên 27,00

Điểm chuẩn các trường công lập trên địa bàn

Trường THPT NV1 NV2
THPT Quốc Học Quy Nhơn 29,75 25,75
THPT Trưng Vương 23,75  
THPT Hùng Vương 18,25  
THPT số 1 Tuy Phước 20,00  
THPT số 2 Tuy Phước 15,75  
THPT số 3 Tuy Phước 20,00  
THPT Nguyễn Diêu 19,50  
THPT Quang Trung 19,00  
THPT Tây Sơn 19,75  
THPT Võ Lai 20,50  
THPT số 1 An Nhơn 22,50  
THPT số 2 An Nhơn 22,00  
THPT số 3 An Nhơn 18,75  
THPT Hòa Bình 18,00  
THPT số 1 Phù Cát 24,50  
THPT số 2 Phù Cát 19,75  
THPT số 3 Phù Cát 20,00  
THPT Ngô Lê Tân 17,25  
THPT Nguyễn Hữu Quang 9,50  
THPT số 1 Phù Mỹ 25,50  
THPT số 2 Phù Mỹ 28,00  
THPT An Lương 18,75  
THPT Mỹ Thọ 21,25  
THPT Tăng Bạt Hổ 23,75  
THPT Nguyễn Trân 28,75  
THPT Nguyễn Du 25,50  
THPT Lý Tự Trọng 27,00  
THPT Hoài Ân 19,25 9,25
THPT Võ Giữ 17,75  
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 9,25  
THPT Trần Quang Diệu 15,25  
THPT Nguyễn Hồng Đạo 18,75  

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Bình Định 2018
:

TRƯỜNG  NV 1  NV 2
DANH SÁCH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIỆT THI TUYỂN 
THPT chuyên Chu Văn An
Chuyên Toán 30
Chuyên Toán Tin 21
Chuyên Lý 24
Chuyên Hóa 23,75
Chuyên Văn 27
Chuyên Anh 29
Chuyên Sinh 26,25

THPT chuyên Lê Qúy Đôn

Chuyên Toán 32,75
Chuyên Toán Tin 27
Chuyên Lý 25,5
Chuyên Hóa 28,25
Chuyên Văn 32
Chuyên Anh 33,5
Chuyên Sinh 26,25
DANH SÁCH TRƯỜNG THPT THI TUYỂN 
   THPT Quốc Học 32,5 27,25
   THPT Trưng Vương 22,25  
   THPT Hùng Vương 22,5  
   THPT số 1 Tuy Phước 23,75  
   THPT số 2 Tuy Phước 21,75  
   THPT số 3 Tuy Phước 21,75  
   THPT Nguyễn Diêu 21,25  
   THPT Quang Trung 21,75  
   THPT Tây Sơn 19,75  
   THPT Võ Lai 24,75  
   THPT số 1 An Nhơn 25  
   THPT số 2 An Nhơn 24,25  
   THPT số 3 An Nhơn 21,25  
   THPT Hòa Bình 20,75  
   THPT số 1 Phù Cát 25,25  
   THPT số 2 Phù Cát 23,5  
   THPT số 3 Phù Cát 21,5 12,75
   THPT Ngô Lê Tân 21,75  
   THPT Nguyễn Hữu Quang 12,75  
   THPT số 1 Phù Mỹ 28  
   THPT số 2 Phù Mỹ 28,5  
   THPT An Lương 23,5  
   THPT Mỹ Thọ 23,75  
   THPT Tăng Bạt Hổ 25,5  
   THPT Nguyễn Trân 29,5  
   THPT Nguyễn Du 25,5  
   THPT Lý Tự Trọng 27,5  
   THPT Tam Quan    
   THPT Phan Bội Châu    
   THPT Hoài Ân 20,5 9,5
   THPT Võ Giữ 18,25  
   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 9,5  
   THPT Trần Quang Diệu 17,25  
   THPT Nguyễn Hồng Đạo 19,25  

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Bình Định qua các năm!

 

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM