Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hải Dương năm học 2022 - 2023

Xuất bản ngày 29/06/2022 - Tác giả: Anh Đức

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hải Dương năm học 2022 - 2023 với chi tiết gồm điểm chuẩn trúng tuyển vào 40 trường THPT trên địa bàn Tỉnh đã được công bố.

    Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Hải Dương năm học 2022- 2023 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Hải Dương.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hải Dương

New: Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Hải Dương năm 2022 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Hải Dương công bố chính thức.

Cuối giờ sáng nay ngày 29/6, Sở sẽ công bố điểm chuẩn chính thức (nếu không hiển thị mời các em load lại link bài vài lần).

➜ Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Hải Dương

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 tại Hải Dương

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hải Dương

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hải Dương Công lập

STT Trường NV1 NV2
1 THPT Hưng Đạo 28.9 29.9
2 THPT Chí Linh 31.1  
3 THPT Tứ Kỳ 31.3 36
4 THPT Cẩm Giàng 29.3  
5 THPT Kinh Môn II 24 24.6
6 THPT Phả Lại 25.3 30.2
7 THPT Trần Phú 24.2 24.7
8 THPT Cầu Xe 25.8 27.3
9 THPT Đồng Gia 23.7  
10 THPT Bến Tắm 21.7 22.6
11 THPT Khúc Thừa Dụ 31.4  
12 THPT Kim Thành 31.1  
13 THPT Đoàn Thượng 30.2 31.3
14 THPT Nguyễn Văn Cừ 31.2 32
15 THPT Hồng Quang 36.7  
16 THPT Nguyễn Du 31.1 33.4
17 THPT Gia Lộc 32.6  
18 THPT Gia Lộc II 29.6 30.7
19 THPT Kim Thành II 23.8 24.8
20 THPT Nhị Chiểu 24.6  
21 THPT Quang Trung 30.6 31.2
22 THPT Ninh Giang 30 30.5
23 THPT Mạc Đĩnh Chi 24.7 25.7
24 THPT Thanh Hà 31.2 36.2
25 THPT Thanh Miện III 29.3 29.9
26 THPT Kinh Môn 28 28.7
27 THPT Hà Bắc 26.2 27.5
28 THPT Tuệ Tĩnh 28.4  
29 THPT Cẩm Giàng II 27.9 28.5
30 THPT Bình Giang 30.7  
31 THPT Thanh Miện 30.2  
32 THPT Thanh Bình 22.9 23.8
33 THPT Phúc Thành 30.7  
34 THPT Hà Đông 22.5 24
35 THPT Thanh Miện II 29.3 29.8
36 THPT Nam Sách 28.2  
37 THPT Kẻ Sặt 30.8  
38 THPT Nam Sách II 26.3 26.8
39 THPT Đường An 30.2  

Điểm chuẩn Chuyên Nguyễn Trãi 2021

Chuyên Toán 45.35
Chuyên Vật lí 36.35
Chuyên Hóa học 40.2
Chuyên Sinh học 34.15
Chuyên Tin 40.35
Chuyên Ngữ văn 44.55
Chuyên Lịch sử 37.35
Chuyên Địa lí 39.9
Chuyên Tiếng Anh 48.7
Chuyên Tiếng Pháp 47.2
Chuyên Tiếng Nga 44.5
Lớp không chuyên 41.2

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020

Điểm chuẩn Chuyên Nguyễn Trãi 2020

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 46,10
Chuyên Tin 39,75
Chuyên Sinh 43,15
Chuyên Văn 46,60
Chuyên Lí 46,00
Chuyên Hóa 40,50
Chuyên Sử 34,45
Chuyên Địa 37,10
Chuyên Anh 47,95
Chuyên Pháp 44,60
Chuyên Nga 40,75
Công lập 40,50

Điểm chuẩn vào 10 Công lập

Tên Trường Điểm chuẩn
THPT Quang Trung 28,00
THPT Bến Tắm 22,10
THPT Khúc Thừa Dụ 28,00
THPT Thanh Miện III 27,00
THPT Ninh Giang 30,50
THPT Thanh Miện II 28,10
THPT Đường An 28,40
THPT Thanh Miện 29,40
THPT Kẻ Sặt 27,90
THPT Tuệ Tĩnh 29,70
THPT Bình Giang 30,30
THPT Cẩm Giàng 28,80
THPT Cẩm Giàng II 26,10
THPT Cầu Xe 27,50
THPT Gia Lộc 31,30
THPT Gia Lộc II 28,10
THPT Hà Bắc 23,60
THPT Nguyễn Văn Cừ 24,70
THPT Hà Đông 15,50
THPT Nam Sách 29,30
THPT Nam Sách II 24,70
THPT Trần Phú 19,30
THPT Tứ Kỳ 25,10
THPT Mạc Đĩnh Chi 22,50
THPT Hồng Quang 35,70
THPT Chí Linh 29,90
THPT Hưng Đạo 24,80
THPT Thanh Hà 23,90
THPT Nguyễn Du 28,20
THPT Phúc Thành 23,20
THPT Đồng Gia 26,10
THPT Kim Thành 27,20
THPT Kim Thành II 23,50
THPT Nhị Chiểu 21,10
THPT Kinh Môn 17,80
THPT Kinh Môn II 19,80
THPT Phả Lại 24,00
THPT Thanh Bình 17,40
THPT Đoàn Thượng 28,30

Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tỉnh Hải Dương năm học 2020
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên tỉnh Hải Dương năm học 2020

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của 40 trường THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2019/2020 như sau:

Trường Điểm Chuẩn
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 25,45
THPT Hồng Quang 30,6
THPT Nguyễn Du 26,35
THPT Hoàng Văn Thụ 28,65
THPT Trần Phú 9,75
THPT Chí Linh 21,5
THPT Phả Lại 18,1
THPT Bến Tắm 16
THPT Mạc Đĩnh Chi 17,15
THPT Nam Sách 22,3
THPT Nam Sách II 20,85
THPT Nhị Chiểu 19,25
THPT Phúc Thành 21,75
THPT Kinh Môn 25,35
THPT Kinh Môn II 17
THPT Đoàn Thượng 23
THPT Gia Lộc 23,55
THPT Gia Lộc II 26,25
THPT Hưng Đạo 19,75
THPT Tứ Kỳ 22,5
THPT Cầu Xe 24,25
THPT Thanh Miện 26,65
THPT Thanh Miện II 26
THPT Thanh Miện III 23,95
THPT Quang Trung 15,25
THPT Ninh Giang 29,55
THPT Khúc Thừa Dụ 25,85
THPT Tuệ Tĩnh 17,5
THPT Cẩm Giàng II 22,75
THPT Cẩm Giàng 21,25
THPT Hà Bắc 18, 25
THPT Hà Đông 8,5
THPT Thanh Bình 16,5
THPT Thanh Hà 26,25
THPT Kim Thành 20
THPT Kim Thành II 9,25
THPT Đồng Gia 19
THPT Bình Giang 17
THPT Kẻ Sặt 25,35
THPT Đường An 26

Dựa vào bảng điểm trên có thể thấy, trường có điểm chuẩn cao nhất là trường THPT Hồng Quang (30,6 điểm), xếp thứ 2 là trường THPT Ninh Giang là 29,55. Trường có mức điểm chuẩn thấp nhất là trường THPT Hà Đông 8,5

Đây chỉ là bảng điểm dự kiến. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 Hải Dương chính thức của Sở GD&ĐT sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay sau khi nhận được thông báo. Các em học sinh cùng quý phụ huynh chú ý theo dõi.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hải Dương năm học 2019
Nguồn ảnh: FB Hải Dương 24h

Điểm chuẩn vào 10 Hải Dương năm 2018

Chi tiết như sau:

Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 41,4
Chuyên Tin 33,6
Chuyên Sinh 44,6
Chuyên Văn 43,7
Chuyên Lí 40,5
Chuyên Hóa 40,4
Chuyên Sử 36
Chuyên Địa 34,9
Chuyên Anh 50,6
Chuyên Pháp 45,8
Chuyên Nga 41,3

Điểm chuẩn vào các trường THPT Công lập

Tên Trường Điểm chuẩn
Bình Giang 32.45
Bến Tắm 22.5
Cẩm Giàng 28.7
Cẩm Giàng II 22.2
Chí Linh 28.5
Cầu Xe 24.25
Đường An 27.3
Đồng Gia 24
Đoàn Thượng 30.4
Gia Lộc 30.3
Gia Lộc II 25.4
Hà Bắc 28.6
Hà Đông 14.9
Hồng Quang 35.6
Hưng Đạo 26.75
Hoàng Văn Thụ 30.35
Kinh Môn 16
Kinh Môn II 21.25
Kẻ Sặt 27.6
Kim Thành 26
Kim Thành II 24.2
Khúc Thừa Dụ 24.9
Mạc Đĩnh Chi 22.1
Nguyễn Bỉnh Khiêm 27.2
Nhị Chiểu 25.75
Nguyễn Du 28.4
Ninh Giang 30
Nam Sách 28.35
Nam Sách II 19.6
Phúc Thành 27
Phả Lại 26.1
Quang Trung 30.4
Thanh Bình 20.6
Thanh Hà 24.5
Tứ Kỳ 29.3
Thanh Miện 33
Thanh Miện II 26.5
Thanh Miện III 24.15
Trần Phú 22.25
Tuệ Tĩnh 24.4

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Hải Dương qua các năm!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM