Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Lạng Sơn 2022- 2023

Xuất bản ngày 29/06/2022 - Tác giả: Anh Đức

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Lạng Sơn 2022 - 2023 được cập nhật từ thông báo chính thức điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT của Sở GDĐT Lạng Sơn.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Lạng Sơn năm học 2022- 2023 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Lạng Sơn.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Lạng Sơn

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tại tỉnh Lạng Sơn năm học 2022- 2023 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn công bố chính thức.

Điểm chuẩn lớp 10 Lạng Sơn Công lập năm 2022

TRƯỜNG NV1 NV2
THPT Việt Bắc 31,50  
THPT Hoàng Văn Thụ 25,00 27,75
THPT Tràng Định 13,25  
THPT Bình Gia 15,00  
THPT Pác Khuông 10,00 11,50
THPT Văn Lãng 15,00 15,00
THPT Bắc Sơn 13,00  
THPT Vũ Lễ 11,00  
THPT Văn Quan 12,50 12,75
THPT Lương Văn Tri 15,75  
THPT Cao Lộc 19,00 23,25
THPT Đồng Đăng 15,50 18,00
THPT Tú Đoạn 11,00 11,25
THPT Na Dương 13,50  
THPT Lộc Bình 14,00 14,25
THPT Chi Lăng 14,50 14,75
THPT Hòa Bình 15,50  
THPT Đồng Bành 19,00  
THPT Đình Lập 13,50  
THPT Vân Nham 13,00 16,00
THPT Tân Thành 13,50 16,00
THPT Hữu Lũng 18,00  

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Chu Văn An 2022

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 34,25
Chuyên Lý 33,50
Chuyên Hóa 34,25
Chuyên Văn 36,75
Chuyên Hóa - Sinh

33,00

33,50 (từ chuyên Hóa NV2 sang)

Chuyên Anh 36,75
Chuyên tiếng Trung

30,80

31,50 (từ chuyên anh NV2 sang)

Toán - Anh

35,00

36,10 (từ chuyên anh NV2 sang)

Lớp không chuyên

28,00 : từ thi chuyên Toán

27,50 : từ chuyên Lý

27.00: từ thi chuyên Hóa

28,75 : từ chuyên Văn

28,25 : từ chuyên Anh

➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Lạng Sơn

Chỉ tiêu vào lớp 10 tỉnh Lạng Sơn 2022

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Lạng Sơn

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Lạng Sơn Công lập

TRƯỜNG NV1 NV2
THPT Việt Bắc 28,25  
THPT Hoàng Văn Thụ 20,50 22,50
THPT Tràng Định 14,25  
THPT Bình Gia 13,50  
THPT Pác Khuông 9,00 >10,00
THPT Văn Lãng 14,75  
THPT Bắc Sơn 14,00  
THPT Vũ Lễ 9,00  
THPT Văn Quan 9,00 >10,00
THPT Lương Văn Tri 13,75  
THPT Cao Lộc 16,75 19,75
THPT Đồng Đăng 16,00 16,50
THPT Tú Đoạn 9,00  
THPT Na Dương 10,25  
THPT Lộc Bình 11,00  
THPT Chi Lăng 11,75  
THPT Hòa Bình 18,50  
THPT Đồng Bành 12,25  
THPT Đình Lập 9,00  
THPT Vân Nham 12,00  
THPT Tân Thành 11,00 >12,00
THPT Hữu Lũng 19,25  

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Chu Văn An

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 38,00
Chuyên Lý 32,50
Chuyên Hóa 36,50
Chuyên Hóa - Sinh

34,25 

35,50 (từ NV2 sang)

Chuyên Văn 36,25
Chuyên Hóa - Sinh

34,25

35,50 (từ NV2 sang)

Chuyên Anh 39,40
Chuyên tiếng Trung

35,20

36,70 (từ NV2 sang)

Toán - Anh

34,00 

35,75 (trượt chuyên Toán)

36,40 (trượt chuyên Anh)

Lớp không chuyên

29,00 : từ thi chuyên Văn, Toán, Toán Anh

29,65: từ thi chuyên tiếng Trung

28,75: từ thi chuyên Hoa

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020

Điểm chuẩn chính thức tuyển sinh vào lớp 10 Lạng Sơn 2020

TRƯỜNG NV1 NV2
THPT Việt Bắc 24,75  
THPT Hoàng Văn Thụ 19 20,5
THPT Tràng Định 11,75  
THPT Bình Gia 10  
THPT Pác Khuông 9,25 9,75
THPT Văn Lãng 9,5  
THPT Bắc Sơn 11,5  
THPT Vũ Lễ 9  
THPT Văn Quan 9 9,5
THPT Lương Văn Tri 11,5  
THPT Cao Lộc 14 17,25
THPT Đồng Đăng 12,5 13,5
THPT Tú Đoạn 9  
THPT Na Dương 9,5 10
THPT Lộc Bình 12,75  
THPT Chi Lăng 13,25  
THPT Hòa Bình 14  
THPT Đồng Bành 15,25  
THPT Đình Lập 9  
THPT Vân Nham 13 16
THPT Tân Thành 9 16
THPT Hữu Lũng 16,75  

Điểm chuẩn vào 10 năm 2019 tỉnh Lạng Sơn

Điểm chuẩn vào lớp 10 Lạng Sơn năm 2019

TRƯỜNG NV1 NV2
THPT Việt Bắc 28,00  
THPT Hoàng Văn Thụ 21,00 24,00
THPT Tràng Định 13,25  
THPT Bình Gia 16,25  
THPT Pác Khuông 9,75 12,50
THPT Văn Lãng 14,25  
THPT Bắc Sơn 12,75  
THPT Vũ Lễ 9,50 11,00
THPT Văn Quan 11,25 12,00
THPT Lương Văn Tri 12,50  
THPT Cao Lộc 16,25 19,00
THPT Đồng Đăng 13,00 14,00
THPT Tú Đoạn 9,00 11,00
THPT Na Dương 9,00 9,25
THPT Lộc Bình 15,00  
THPT Chi Lăng 13,00  
THPT Hòa Bình 16,25  
THPT Đồng Bành 13,75  
THPT Đình Lập 9,00  
THPT Vân Nham 12,50 14,50
THPT Tân Thành 11,00 15,00
THPT Hữu Lũng 16,50  
THPT Bình Độ   10,50

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Lạng Sơn năm 2018

THPT Chuyên Chu Văn An

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 38,25
Chuyên Lý 37,25
Chuyên Hóa 36
Chuyên Hóa - Sinh 34
Chuyên Văn 35,5
Chuyên Lịch sử - Địa lý

32,5

32,75 (từ Văn sang)

Chuyên Anh 37
Chuyên tiếng Trung 34,15
Lớp không chuyên 28,75

Các trường khác trên địa bàn tỉnh:

TRƯỜNG NV1 NV2
THPT Việt Bắc 31  
THPT Hoàng Văn Thụ 20 24,5
THPT Tràng Định 17  
THPT Bình Gia 16,25  
THPT Pác Khuông 10 12,5
THPT Văn Lãng 16,5  
THPT Bắc Sơn 17  
THPT Vũ Lễ 10,25 13
THPT Văn Quan 12,5  
THPT Lương Văn Tri 15,75  
THPT Cao Lộc 20,25 22
THPT Đồng Đăng 14  
THPT Tú Đoạn 10 14
THPT Na Dương 14  
THPT Lộc Bình 15,5  
THPT Chi Lăng 18,25  
THPT Hòa Bình 16,75  
THPT Đồng Bành 20  
THPT Đình Lập 12,75  
THPT Vân Nham 16 18
THPT Tân Thành 12 20,75
THPT Hữu Lũng 22,5  

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Lạng Sơn qua các năm! 

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM