Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thái Bình 2022

Xuất bản ngày 28/06/2022 - Tác giả: Anh Đức

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thái Bình 2022/2023 chính thức của các trường THPT công lập, chuyên Thái Bình từ thông báo chính thức của Sở GD-ĐT.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Thái Bình năm học 2022- 2023 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Thái Bình.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Thái Bình

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Thái Bình 2022-2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.

TRA CỨU ĐIỂM : ➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Thái Bình

ĐIỂM CHUẨN CHÍNH THỨC

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Thái Bình Công lập

Điểm chuẩn đợt 2

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Thái Bình Công lập đợt 2
 

Điểm chuẩn đợt 1

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Thái Bình Công lập
 

Chuyên Thái Bình

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Chuyên Thái Bình

 

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 tại Thái Bình

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Bình

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Bình Công lập

Điểm chuẩn vào 10 Công lập Thái Bình 2021
STT Trường THPT Chỉ tiêu Xét tuyển đợt 1 Chỉ tiêu xét tuyển đợt 2
Điểm trúng tuyển Số thí sinh trúng tuyển
1 Hưng Nhân 585 27,8 533 52
2 Bắc Duyên Hà 585 31,7 528 57
3 Nam Duyên Hà 450 24,6 405 45
4 Đông Hưng Hà 540 26,3 488 52
5 Quỳnh Côi 630 33,1 568 62
6 Quỳnh Thọ 630 26,4 571 59
7 Phụ Dực 630 32,4 567 63
8 Tiên Hưng 540 26,7 489 51
9 Bắc Đông Quan 60 33,6 568 62
10 Nam Đông Quan 495 30.8 446 49
11 Mê Linh 405 23,2 365 40
12 Đông Thụy Anh 630 29,6 569 61
13 Tây Thụy Anh 585 29,1 527 58
14 Thái Ninh. 450 25,7 407 43
15 Thái Phúc 450 21.4 405 45
16 Lê Quý Đôn 630 34 574 56
17 Nguyễn Đức Cảnh 630 38.2 567 63
18 Nguyễn Trãi 630 35 568 62
19 Vũ Tiên 540 27,6 486 54
20 Lý Bôn 585 25.9 527 58
21 Phạm Quang Thấm 315 12,4 284 31
22 Nguyên Du 540 28,5 487 53
23 Bắc Kiến Xương 540 24,8 489 51
24 Chu Văn An 495 26,9 448 47
25 Bình Thanh 405 22,4 367 38
26 26. Tây Tiền Hải 630 30 567 63
27 Nam Tiền Hải 675 25,7 612 63
28 Đồng Tiền Hải 450 21,6 406 44

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10Chuyên Thái Bình 2021

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 32.55
Chuyên Văn 36.55
Chuyên Anh 35.75
Chuyên Địa 35.10
Chuyên Hóa 37.50
Chuyên Lý 34.35
Chuyên Sinh 33.05
Chuyên Sử 32.90
Chuyên Tin 32.40
Lớp không chuyên 28.80

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Thái Bình năm 2020

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Thái Bình năm 2020 - hệ Công lập

Chi tiết điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thái Bình năm học 2020/2021 của các trường tại đây:

TRƯỜNG Ngưỡng điểm trúng tuyển
THPT Hưng Nhân 25,75
THPT Bắc Duyên Hà 30,50
THPT Nam Duyên Hà 26,00
THPT Đông Hưng Hà 26,50
THPT Quỳnh Côi 29,75
THPT Quỳnh Thọ 27,25
THPT Phụ Dực 29,75
THPT Tiên Hưng 25,50
THPT Bắc Đông Quan 31,75
THPT Nam Đông Quan 26,25
THPT Mê Linh 22,25
THPT Đông Thụy Anh 26,50
THPT Tây Thụy Anh 25,50
THPT Thái Ninh 23,00
THPT Thái Phúc 14,75
THPT Lê Quý Đôn 27,50
THPT Nguyễn Đức Cảnh 33,50
THPT Nguyễn Trãi 32,00
THPT Vũ Tiên 18,50
THPT Lý Bôn 24,00
THPT Phạm Quang Thẩm 11,50
THPT Nguyễn Du 18,25
THPT Bắc Kiến Xương 25,25
THPT Chu Văn An 24,25
THPT Bình Thanh 15,50
THPT Tây Tiền Hải 29,50
THPT Nam Tiền Hải 26,00
THPT Đông Tiền Hải 19,00

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Chuyên Thái Bình năm 2020

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 33,15
Chuyên Văn 37,10
Chuyên Anh 35,8
Chuyên Địa 32,8
Chuyên Hóa 36,5
Chuyên Lý 32,4
Chuyên Sinh 30,66
Chuyên Sử 33,25
Chuyên Tin 31,05
Lớp cận chuyên 28,63

➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Thái Bình

Chi tiết chỉ tiêu vào 10 Thái Bình 2021

Điểm chuẩn vào 10 Thái Bình 2019

Điểm chuẩn vào 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019

TRƯỜNG Điểm chuẩn
THPT Hưng Nhân 25,25
THPT Bắc Duyên Hà 10,50
THPT Nam Duyên Hà 19,50
THPT Đông Hưng Hà 24,25
THPT Quỳnh Côi 28,20
THPT Quỳnh Thọ 24,25
THPT Phụ Dực 27,50
THPT Tiên Hưng 23,50
THPT Bắc Đông Quan 27,75
THPT Nam Đông Quan 28,75
THPT Mê Linh 18,75
THPT Đông Thụy Anh 27,00
THPT Tây Thụy Anh 25,50
THPT Thái Ninh 14,75
THPT Thái Phúc 19,75
THPT Lê Quý Đôn 29,50
THPT Nguyễn Đức Cảnh 25,50
THPT Nguyễn Trãi 28,50
THPT Vũ Tiên 19,50
THPT Lý Bôn 21,00
THPT Phạm Quang Thẩm 11,50
THPT Nguyễn Du 23,50
THPT Bắc Kiến Xương 12,25
THPT Chu Văn An 26,00
THPT Bình Thanh 16,00
THPT Tây Tiền Hải 22,75
THPT Nam Tiền Hải 23,00
THPT Đông Tiền Hải 15,50

Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Thái Bình 2019

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 31,5
Chuyên Văn 35,75
Chuyên Anh 34,6
Chuyên Địa 30,75
Chuyên Hóa 32,75
Chuyên Lý 33,75
Chuyên Sinh 30
Chuyên Sử 26
Chuyên Tin 31,75
Lớp cận chuyên 27,55

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Thái Bình năm 2018

TRƯỜNG Điểm chuẩn
THPT Hưng Nhân 24,75
THPT Bắc Duyên Hà 30,00
THPT Nam Duyên Hà 24,50
THPT Đông Hưng Hà 24,75
THPT Quỳnh Côi 31,00
THPT Quỳnh Thọ 28.00
THPT Phụ Dực 32,00
THPT Tiên Hưng 28,00
THPT Bắc Đông Quan 33,75
THPT Nam Đông Quan 28,75
THPT Mê Linh 23,75
THPT Đông Thụy Anh 33,25
THPT Tây Thụy Anh 29,75
THPT Thái Ninh 30,00
THPT Thái Phúc 24,00
THPT Lê Quý Đôn 33,00
THPT Nguyễn Đức Cảnh 36,00
THPT Nguyễn Trãi 34,25
THPT Vũ Tiên 28.25
THPT Lý Bôn 27,25
THPT Phạm Quang Thẩm 10.25
THPT Nguyễn Du 29.25
THPT Bắc Kiến Xương 27,75
THPT Chu Văn An 26,00
THPT Bình Thanh 22,75
THPT Tây Tiền Hải 31,75
THPT Nam Tiền Hải 25,00
THPT Đông Tiền Hải 20,25

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình 2018

STT Lớp chuyên Điểm chuẩn Số thí sinh trúng tuyển
1 Toán 32 70
2 Văn 33 35
3 Anh 30,25 70
4 Địa 26,25 35
5 Hóa 29,76 35
6 31,25 35
7 Sinh 28,01 35
8 Sử 25,75 35
9 Tin 31,25 35

Xem điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Thái Bình 2016/2017

TRƯỜNG NV1 NV2 GHI CHÚ
Hưng Nhân 23.75    
Bắc Duyên Hà 25.25    
Nam Duyên Hà 19.25    
Đông Hưng Hà 24.75    
Quỳnh Côi 43248    
Quỳnh Thọ 26    
Phụ Dực 27.75    
Tiên Hưng 24.75    
Bắc Đông Quan 43246    
Nam Đông Quan 29.75    
Mê Linh 18.75    
Đông Thụy Anh 43249    
Tây Thụy Anh 30    
Thái Ninh 28.75    
Thái Phúc 21.75    
Lê Quý Đôn 28    
Nguyễn Đức Cảnh Tuyển trong vùng25,5-27,75
Nguyễn Trãi 32.5    
Vũ Tiên Tuyển trong vùng 31,5-32,25
Lý Bôn 21    
Phạm Quang Thẩm Tuyển trong vùng 27,5-31,25
Nguyễn Du 22.25    
Bắc Kiến Xương 17.75    
Chu Văn An 19    
Bình Thanh 11    
Tây Tiền Hải 27    
Nam Tiền Hải 22.75    
Đông Tiền Hải 17.25    

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Thái Bình qua các năm! 

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM