Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Vĩnh Long 2022 - 2023

Xuất bản ngày 04/05/2022 - Tác giả: Anh Đức

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Vĩnh Long 2022 - 2023 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ thông báo chính thức của Sở GD-ĐT Vĩnh Long.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Vĩnh Long năm học 2022 - 2023 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Vĩnh Long.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Vĩnh Long

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tại tỉnh Vĩnh Long năm 2022 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Vĩnh Long công bố chính thức.

➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Vĩnh Long

Chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 tỉnh Vĩnh Long

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Long

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Long Công lập

TRƯỜNG NV1 NV2 NV3
Lưu Văn Liệt 29,75    
Nguyễn Thông 25,25 26,00  
Trưng Vương 17,25 24,75  
Vĩnh Long 22,25 26,25  
Dân tộc nội trú 25,16    
Phạm Hùng 19 19,5  
Phú Quới 18,75 20,75 21,25
Hòa Ninh 17,25 17,5 24,5
Nguyễn Văn Thiệt 12 13,75  
Mỹ Phước 14 15,5  
Võ Văn Kiệt 20    
Nguyễn Hiếu Tự 17,75 20,25  
Hiếu Phụng 22    
Hiếu Nhơn 19,5 20,75  
Bình Minh 27,25    
Hoàng Thái Hiếu 16,25 19,25  
Tân Quới 16 19  
Tân Lược 18,5    
Mỹ Thuận 13,25 15 15
Trần Đại Nghĩa 22,75    
Tam Bình 12 21,5  
Long Phú 22,5    
Song Phú 17,75 20  
Phan Văn Hòa 15,5 17  
Trà Ôn 24,25    
Lê Thanh Mừng 16,25 23  
Hựu Thành 22    
Đông Thành 16,25 17,25  
Vĩnh Xuân 22,75    
Hòa Bình 19,5    
Mang Thít 23,25    
Thanh Bình 14,0 17,0  
THCS & THPT Phan Văn Đáng 21,75    

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 2021

Đang cập nhật...

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán  
Chuyên Văn  
Chuyên Anh  
Chuyên Sinh  
Chuyên Lý  
Chuyên Hóa  
Chuyên Sử  
Chuyên Tin  
Không chuyên  

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 2020

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 40,50
Chuyên Văn 39,75
Chuyên Anh  
Chuyên Sinh  
Chuyên Lý  
Chuyên Hóa 33,75
Chuyên Sử  
Chuyên Tin  
Không chuyên 27,25

Điểm chuẩn các trường công lập

TRƯỜNG Điểm chuẩn
Lưu Văn Liệt 24,50
Nguyễn Thông 22,25
Trưng Vương 16,00
Vĩnh Long 23,50
Năng khiếu thể dục thể thao  
Phạm Hùng  
Phú Quới  
Hòa Ninh 17,00
Nguyễn Văn Thiệt  
Mỹ Phước  
Võ Văn Kiệt 24,00
Nguyễn Hiếu Tự 15,00
Hiếu Phụng  
Hiếu Nhơn  
Bình Minh 27,50
Hoàng Thái Hiếu  
Tân Quới 19,25
Tân Lược 20,50
Mỹ Thuận  
Trần Đại Nghĩa  
Tam Bình  
Long Phú  
Phú Thịnh  
Phan Văn Hòa  
Trà Ôn 24,50
Lê Thanh Mừng  
Hựu Thành  
Vĩnh Xuân 20,00
Hòa Bình 25,00
THCS & THPT Phan Văn Đáng 21,50

Trên đây là điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 theo NV1, các trường sẽ đề xuất giảm điểm chuẩn hoặc xét tuyển điểm theo NV2 sau khi Sở GD&ĐT phê duyệt.

Điểm chuẩn năm học 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long năm 2019

TRƯỜNG NV1 NV2
Lưu Văn Liệt 23.50  
Nguyễn Thông 23.50  
Trưng Vương 16  
Vĩnh Long 23.50  
Năng khiếu thể dục thể thao    
Phạm Hùng    
Phú Quới 17 18,7
Hòa Ninh    
Nguyễn Văn Thiệt    
Mỹ Phước    
Võ Văn Kiệt    
Nguyễn Hiếu Tự 15,00  
Hiếu Phụng    
Hiếu Nhơn    
Bình Minh 20,25 22,5
Hoàng Thái Hiếu    
Tân Quới    
Tân Lược    
Mỹ Thuận    
Trần Đại Nghĩa    
Tam Bình    
Long Phú 24  
Phú Thịnh    
Phan Văn Hòa    
Trà Ôn 23,25  
Lê Thanh Mừng    
Hựu Thành    
Vĩnh Xuân    
Hòa Bình 19 21

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long 2019

Lớp chuyên Điểm chuẩn Số lượng học sinh trúng tuyển
Chuyên Toán 40.25 70
Chuyên Văn 37,25 35
Chuyên Anh 40.25 70
Chuyên Sinh 31.50 17
Chuyên Lý 41.00 50
Chuyên Hóa 38.00 50
Chuyên Sử 29.75 12
Chuyên Tin 34.25 5
Không chuyên 28.75 35

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018

Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long năm 2018

Tên trường THPT; THCS- THPT

Nguyện vọng 1

Trong  địa bàn

Ngoài địa bàn

Lưu Văn Liệt

34,5

39

Nguyễn Thông

25

30

Trưng Vương

16

19,25

Vĩnh Long

25

30

Năng khiếu TDTT

12

Không

Phạm Hùng

21

25

Phú Qưới

17

20,5

Hòa Ninh

15

Không

Mang Thít

26,5

30,75

Nguyễn Văn Thiệt

14

17,75

Mỹ Phước

18

21,5

Võ Văn Kiệt

24

29

Nguyễn Hiếu Tự

16

19

Hiếu Phụng

19,75

23

Hiếu Nhơn

16

Không

Bình Minh

27

32

Hoàng Thái Hiếu

17

20,5

Tân Qưới

16

Không

Tân Lược

17,75

21,25

Mỹ Thuận

13,25

15,75

Trần Đại Nghĩa

27,50

Không

Tam Bình

14

Không

Long Phú

24,50

Không

Song Phú

14

Không

Phan Văn Hòa

20

24

Trà Ôn

26

Không

Lê Thanh Mừng

16

19,25

Hựu Thành

22,5

27

Vĩnh Xuân

19,75

Không

Hòa Bình

19

22,75

TP Dân tộc nội trú

26,5

không

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.

Lớp chuyên Điểm chuẩn Số lượng học sinh trúng tuyển
Chuyên Toán 39 70
Chuyên Văn 37,25 35
Chuyên Anh 42,95 70
Chuyên Sinh 40,5 17
Chuyên Lý 45,75 35
Chuyên Hóa 43 35
Chuyên Sử 32,5 4
Chuyên Tin 40,5 6
Không chuyên 30,25 35

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2017

TRƯỜNG NV1 NV2
Lưu Văn Liệt 29,25 33
Nguyễn Thông 20 24
Trưng Vương 13,25 16,5
Vĩnh Long 21,5 25
Năng khiếu thể dục thể thao 11,75  
Phạm Hùng 17 19,25
Phú Quới 18 21,5
Hòa Ninh 14 17
Nguyễn Văn Thiệt 11  
Mỹ Phước 18,5  
Võ Văn Kiệt 25,5  
Nguyễn Hiếu Tự 14 17
Hiếu Phụng 15  
Hiếu Nhơn 16  
Bình Minh 21,5 25,5
Hoàng Thái Hiếu 13 15,5
Tân Quới 17 20,5
Tân Lược 18  
Mỹ Thuận 14  
Trần Đại Nghĩa 26,5 32
Tam Bình 14,5  
Long Phú 18,5  
Phú Thịnh 18,25  
Phan Văn Hòa 18,75  
Trà Ôn 24,75  
Lê Thanh Mừng 14,75 17,75
Hựu Thành 16  
Vĩnh Xuân 17  
Hòa Bình 19  

Trên đây là tất cả các thông tin điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Vĩnh Long các năm gần đây!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM