tac gia Cao Linh

Cao Linh

  • bộ mônBộ môn: Toán
  • lớpLớp: Lớp 3

Các tài liệu được trích dẫn

Điểm giống nhau giữa hai câu chuyện trong Chích bông ơi

Điểm giống nhau giữa hai câu chuyện trong Chích bông ơi

Chỉ ra điểm giống nhau giữa hai câu chuyện trong văn bản này: a) Chuyện của người cha trong quá khứ. b) Chuyện hiện tại của hai cha con Ò Khìn. Từ đó em hiểu cách viết " truyện trong truyện" ở đây thế nào? Trả lời câu hỏi 2 trang 79 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều